Disclaimer

Reisgidsen.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Reisgidsen.nl, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Privacy

Reisgidsen.nl respecteert de privacy van bezoekers op onze site en wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Privacy staat natuurlijk hoog in ons vaandel. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u vragen - om bijvoorbeeld met u te corresponderen of uw aanvraag te verwerken. We zullen u te allen tijde laten weten hoe we deze informatie zullen gebruiken. Reisgidsen.nl stelt deze gegevens onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van;


Voor eventuele vragen en of onduidelijkheden kunt u ons via e-mail bereiken.