Adverteren Reisgidsen.nl

Reisgidsen.nl biedt partijen met reisgerelateerde producten de mogelijkheid om te adverteren. Wilt u uw product of merk aan een zeer breed reispubliek tonen, dan kan dat met Reisgidsen.nl en ook nog eens heel voordelig.

Hieronder kunt u lezen over de verschillende mogelijkheden. U kunt ook direct contact opnemen met de afdeling Sales voor meer informatie.


Banner of tekstlink op de bedankpagina van de website
Deze adverteermogelijkheid komt op de bedankpagina. Deze pagina krijgt men te zien als zij de reisbrochures van hun keuze hebben besteld en deze is afgerond.

Advertentiemogelijkheden
Er is standaard plaats voor een Banner met afmeting 120x90mm, maar heeft u andere wensen, dan kunnen wij deze aanpassen. De Tekstlink wordt ook op de bedankpagina geplaatst.

Advertentieduur en kosten
U kunt zelf bepalen welke periode voor u interessant is. Reisgidsen.nl maakt daarbij een heel voordelig voorstel.


Meeflyeren in de bestellingen
Reisgidsen.nl verstuurd voor vele touroperators de reisbrochures naar particulieren. Naast het pakket reisbrochures ontvangt de klant ook nog diverse flyers. Deze flyers zijn reis- en recreatie gerelateerd.

Advertentiemogelijkheden
Uw flyer meesturen met reisbrochure bestellingen.

Advertentieduur en kosten
U kunt zelf bepalen welke periode voor u interessant is. Reisgidsen.nl maakt daarbij een heel voordelig voorstel.


Campagne bemiddeling
Reisgidsen.nl heeft een heel groot aantal namen, e-mail en adresgegevens opgebouwd door heel Nederland. Deze gegevens komen van mensen die eerder bij ons een brochure hebben besteld en hebben aangegeven van ons meer reisgerelateerde informatie te willen ontvangen. Wij kunnen deze adressen voor u selecteren en uw campagne gericht versturen via een mailing of een e-mailing.

Mogelijkheden
Wij kunnen afhankelijk van uw wens een alle abonnees of selectie hiervan uit het totale adressenbestand gebruiken. Bij een selectie kan er een keuze gemaakt worden uit provincie, man of vrouw, e-mailadres en postcode gebied.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de adresselectie en de handelingskosten.


Neemt u contact op met afdeling Sales voor meer informatie over deze mogelijkheden!